Vleesgroothandel de Klasse

Vleesgroothandel “de Klasse”

Het bedrijf De Klasse is door Bôte van der Wal  op 25-08-1959 opgestart onder de naam Organisatie De Klasse Slager.

Het start kapitaal werd toen destijds door de familie bijéén gebracht. Het bedrijf hield zich toen die tijd bezig met reclame activiteiten en het leveren van bijartikelen van soepen tot vleeswaren aan aangesloten leden. Dit gebeurde vanuit de toenmalige slagerij welke gevestigd was aan de Olde Galileën te Leeuwarden. Door de groei van het bedrijf, werd besloten om de activiteiten in de eigen slagerij te beëindigen en om te zien naar een groter pand. Dat werd gevonden op de Nieuwe Buren nr. 95 voorheen van Simon de Wit. Dit was in het jaar 1962. Door de snelle groei en ruimte gebrek werd het bedrijfspand van de Sperwer in de Gysbert Japicxstraat op 18-12-1967 aangekocht. Zoon Piet van der Wal kwam in 1975 in het bedrijf werken na eerst de vakschool in Utrecht te hebben doorlopen. Door opkomst van de grootwinkel bedrijven werd besloten om gedeeltelijk over te stappen naar de verkoop van Rund-enVarkensvlees. In 1984 werd er definitief overgestapt naar de verkoop van vers vlees, onder de nieuwe naam VLEESGROOTHANDEL “DE KLASSE”. Tot op heden zit het bedrijf nog altijd op de zelfde locatie en geeft werk aan 10 medewerkers.